СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ


Клетъчна фабрика

Ерленмайерови колби за разклащане

Клетъчни ролкови бутилки

Квадратни медийни бутилки

ЗА НАС


LUOYANG FUDAU BIOTECH CO.LTD

Luoyang Fudau Biotechnology Co., Ltd. е създадена през 2014 г. Това е професионално предприятие, интегриращо научноизследователска и развойна дейност, производство и продажби на биомедицински опаковки, промишлени консумативи за клетъчни култури от висок клас, лабораторни консумативи от висок клас и диагностични консумативи. Основните продукти включват клетъчна фабрика, колби за клетъчни култури, колби за разклащане на клетъчни култури, клетъчни ролкови колби и др. Компанията възприема непрекъснатите иновации и непрекъснатото създаване на стойност за клиентите като своя мисия, като се фокусира върху биологични консумативи от висок клас, за да подпомогне развитието на глобални науки за живота.

СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ


НОВИНИ


ПАРТНЬОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО